ΕΟΦ: Νέα προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών

ΕΟΦ: Νέα προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών

Stop στην παράλληλη εξαγωγή δέκα φαρμακευτικών προϊόντων επέβαλε ο ΕΟΦ. Σύμφωνα με απόφαση της προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Κ. Αντωνίου, απαγορεύονται προσωρινά οι παράλληλες εξαγωγές και η ενδοκοινοτική διακίνηση δέκα φαρμακευτικών προϊόντων, “ως έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας”.

Όπως αναφέρει η κ. Αντωνίου “η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση”. Επιπροσθέτως, “η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη”.

Τονίζεται, δε, πως η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στη νομοθεσία.