ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών 73 φαρμάκων

ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών 73 φαρμάκων

Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης 72 κωδικών φαρμάκων αποφάσισε ο ΕΟΦ, σε μία προσπάθεια να εξασφαλιστεί η επάρκεια σκευασμάτων στην αγορά και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία.

Η εν λόγω απόφαση έρχεται σε συνέχεια άλλης πρόσφατης απαγόρευσης που είχε εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και βάσει της οποίας, τότε, έμπαινε φρένο στις παράλληλες εξαγωγές 25 φαρμακευτικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της νέας οδηγίας – η έναρξη εφαρμογής της οποίας είναι άμεση- θα απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των συγκεκριμένων προϊόντων, η πλεινότητα των οποίων αφορά φάρμακα του αναπνευστικού, διαβητολογικά, νευρολογικά και ηπαρίνες.

Η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, πρέπει να σημειωθεί, ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση. Κι η έκτακτη αυτή εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται είτε από το ΙΦΕΤ Α.Ε., είτε από φαρμακευτική εταιρεία στο πλαίσιο της μόνιμης ή/και της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

“Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη” αναφέρεται από την Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΟΦ, κα Αικατερίνη Αντωνίου, η οποία παράλληλα τονίζει πως η “παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ”.

Από τον Οργανισμό τονίζεται επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρης επιτήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων, καθώς και ότι “η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13)”.