ΕΟΦ: Σε διαβούλευση η τιμολόγηση των νέων φαρμάκων!

ΕΟΦ: Σε διαβούλευση η τιμολόγηση των νέων φαρμάκων!

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ προς διαβούλευση, οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης του Οργανισμού ως προς τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία εκκρεμούσαν αιτήσεις προς τιμολόγηση. Προηγήθηκε επεξεργασία των σχετικών από τους ΚΑΚ παρατηρήσεων επί των Καταλόγων.

Στον κατάλογο με τα φαρμακευτικά προϊόντα προς τιμολόγηση συμπεριελήφθησαν όλα τα αιτήματα που είχαν κατατεθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2017 και ήταν πλήρη. Στα πλαίσια της παρούσας τιμολόγησης και της διαδικασίας δια ζώσης διαβούλευσης, όσοι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας επιθυμούν – αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο ΕΟΦ – «να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων στον 2ο όροφο».

Διευκρινίζεται δε ότι ο ΕΟΦ στην παρούσα τιμολόγηση εφήρμοσε, όπως πάντα, την υφιστάμενη νομοθεσία. Προβλήματα που πιθανώς θα επισημανθούν θα συζητηθούν αναλυτικά κατά τη διαβούλευση με τους ΚΑΚ και θα ληφθούν υπόψη από τον ΕΟΦ προκειμένου να εισηγηθεί ανάλογα στο Υπ. Υγείας, βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αιτήσεων, από τα 484 νέα φάρμακα, τα 353 είναι γενόσημα, 13 υβριδικά, ένα όμοιο βιολογικό, 8 καλώς καθιερωμένης χρήσης, 21 για σταθερό συνδυασμό, 6 με αίτηση συγκατάθεσης, 29 με πλήρη αίτηση, 35 νέες δραστικές ουσίες, και 13 με γνωστή δραστική.