ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για τα φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για τα φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης

Στα πλαίσια της ορθολογικότερης χρήσης των φαρμάκων, τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ζητούν από τις  ασφαλισμένες που προσέρχονται για να παραλάβουν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και εξωσωματική γονιμοποίηση  να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση από την μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,  στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί το σύνολο των φαρμάκων της προηγούμενης προσπάθειας.

Όπως σημειώνεται  υπάρχουν περιστατικά όπου βεβαιώνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί τμήμα μόνο των φαρμάκων της προηγούμενης προσπάθειας. Στην περίπτωση αυτή  τα φαρμακεία του Οργανισμού θα αφαιρούν την ποσότητα που έχει περισσέψει από την προηγούμενη προσπάθεια (εφόσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους) από το σύνολο των μονάδων που προβλέπεται για την επόμενη προσπάθεια. Επισημαίνεται ότι αρμόδιος για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης είναι  σε κάθε περίπτωση ο θεράπων γιατρός της μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.