ΕΟΠΥΥ: Δίνεται παράταση έως τις 25 Ιανουαρίου για τις συνταγές γυαλιών!

ΕΟΠΥΥ: Δίνεται παράταση έως τις 25 Ιανουαρίου για τις συνταγές γυαλιών!

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ δεν θα παραλαµβάνουν αιτήσεις ασφαλισµένων για αποζηµίωση των ανωτέρω θεραπειών, εφόσον η εκτέλεση των γνωµατεύσεων έχει πραγµατοποιηθεί από τις 27 Ιανουαρίου και µετά.

Η απόδοση της δαπάνης για θεραπείες ειδικής αγωγής και αγορά οπτικών ειδών, θα γίνεται στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία, εφόσον τα σχετικά παραπεµπτικά και γνωµατεύσεις που βρίσκονται σε ισχύ, έχουν εκτελεστεί έως και την 25η Ιανουαρίου 2017.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Οργανισμού, με την επισήμανση πως οι εκτελέσεις γνωµατεύσεων που θα πραγµατοποιηθούν στην συνέχεια, καθώς και η υποβολή των δαπανών αυτών, θα διενεργείται µόνο µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών υποβολών από συµβεβληµένους παρόχους και όχι από τους ασφαλισµένους.

Κατόπιν αυτών, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ δεν θα παραλαµβάνουν αιτήσεις ασφαλισµένων για αποζηµίωση των ανωτέρω θεραπειών, εφόσον η εκτέλεση των γνωµατεύσεων έχει πραγµατοποιηθεί από τις 27 Ιανουαρίου και µετά.

Η υποβολή των αιτηµάτων των δικαιούχων του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ γίνεται στα υποκαταστήµατα αυτού και µόνον για παροχές που πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2016.