ΕΟΠΥΥ: Νέες διευκρινήσεις για τους δικαιούχους μηδενικής συμμετοχής στο φάρμακο

ΕΟΠΥΥ: Νέες διευκρινήσεις για τους δικαιούχους μηδενικής συμμετοχής στο φάρμακο

Η εφαρμογή της εγκυκλίου για την απαλλαγή συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων από τη συμμετοχή στο φάρμακο  στην πράξη συναντά ακόμη εμπόδια που δοκιμάζουν την αντοχή ασθενών και γιατρών.

“Αγκάθι” παραμένει η πιστοποίηση των προστατευόμενων μελών των οικογενειών των δικαιούχων, για τους οποίους η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει εκδώσει σειρά διευκρινήσεων.

Σύμφωνα με τη νεότερη, προκειμένου το έμμεσο μέλος να κληρονομεί το δικαίωμα μηδενικής συμμετοχής από τον άμεσα δικαιούχο, ο θεράπων ιατρός απαιτείται εκτός από τον ΑΜΚΑ του έμμεσα ασφαλισμένου να συμπληρώνει και τον ΑΜΚΑ του άμεσα δικαιούχου.