ΕΟΠΥΥ: Παράταση στον διάλογο με τους επαγγελματίες της Ειδικής Αγωγής

ΕΟΠΥΥ: Παράταση στον διάλογο με τους επαγγελματίες της Ειδικής Αγωγής

Με στόχο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην επίτευξη συμφωνίας επί των συμβάσεων, ο Οργανισμός αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη της Αριστοτέλους να επεκτείνει χρονικά την περίοδο διαβούλευσης κατά περίπου ένα μήνα.

Έτσι, καλεί και πάλι τους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής να προσέλθουν στο διάλογο, που θα διεξαχθεί έως τα τέλη του Φεβρουαρίου. Οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί έως τα μέσα Μαρτίου.

Όπως υπενθυμίζει ο ΕΟΠΥΥ, με την υπογραφή συμβάσεων, που προβλέπεται άλλωστε στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), οι πολίτες δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση προπληρωμής για δαπάνη που αφορά αυτές τις παροχές και δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν εκ των υστέρων στο φορέα τα παραστατικά για την αποζημίωσή τους.

«Επίσης, μέσω των συμβάσεων, ο ΕΟΠΥΥ θα είναι σε θέση να ελέγξει αποτελεσματικά το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών», σημειώνει.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις για την «Ειδική Αγωγή», σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον Οργανισμό έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ), η οποία συμφωνεί με τη σύναψη συμβάσεων, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας καθώς και μεμονωμένοι επαγγελματίες Ειδικής Αγωγής.

Αλλά, «ένα μήνα μετά την πρόσκληση του Οργανισμού για κατάθεση προτάσεων επί του κειμένου της σύμβασης, Σωματεία, Σύλλογοι και Φορείς Ειδικής Αγωγής κατέθεσαν μόνο τις απόψεις τους χωρίς να συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο», σημειώνει ο ΕΟΠΥΥ, υπογραμμίζοντας πως η απουσία αυτή λειτουργεί περιοριστικά στην προσπάθεια για καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη.

«Στόχος της διαβούλευσης πρέπει να είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στη σχέση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής και η συγκεκριμενοποίηση των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι 15/03/2017», συμπληρώνει.

Παράλληλα, στο Υπουργείο Υγείας αναμένεται να συγκροτηθεί Επιστημονική Επιτροπή στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των Φορέων Ειδικής Αγωγής. Αντικείμενο θα είναι η διαμόρφωση προτάσεων για το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Ειδικής Αγωγής, η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών σε όλο το φάσμα της Ειδικής Αγωγής και η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

«Τα συμπεράσματα της Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του τελικού προϋπολογισμού για την Ειδική Αγωγή, προς όφελος όλων των Πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.