ΕΟΠΥΥ: Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για νέες συμβάσεις με όλους τους παρόχους

ΕΟΠΥΥ: Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για νέες συμβάσεις με όλους τους παρόχους

Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους των παρόχων έχει ξεκινήσει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα έχει καλέσει για διαβούλευση τις εξής κατηγορίες νέων παρόχων:

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διαιτητικά σκευάσματα και αναπνευστικά – ορθοπεδικά είδη. Στη συνάντηση μπορούν να παραστούν μόνο εκπρόσωποι φορέων ή εκπρόσωποι από πλήθος εταιρειών που δεν ανήκουν σε συλλογικά όργανα.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει, επίσης, αναρτήσει για διαβούλευση: Ειδική Αγωγή, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διαιτητικά σκευάσματα, παροχή οπτικών ειδών και αναπνευστικά – ορθοπεδικά είδη.

Το μεσημέρι αύριο Τετάρτη θα συνέλθει η Υποεπιτροπή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (ορθοπεδικά και αναπνευστικά είδη), προϊόντα ειδικής διατροφής και ειδικής αγωγής, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι προτάσεις τους θα γίνουν εγγράφως, με απόφαση των συλλογικών τους οργάνων, νομίμως υπογεγραμμένη, με υποβολή και σχετικής αναλυτικής κατάστασης των μελών που εκπροσωπούνται από το συλλογικό όργανο.

Τι πρωί της ίδιας μέρας, θα συνεδριάσει η ίδια Υποεπιτροπή, με θέμα τα οπτικά είδη.