ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες προς τους γιατρούς για τις συνταγές φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες προς τους γιατρούς για τις συνταγές φαρμάκων

Νέες οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης συνταγών, απευθύνει στους γιατρούς ο ΕΟΠΥΥ, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τη φαρμακευτική δαπάνη που έχει ξεφύγει.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε, η Διοίκηση του Οργανισμού εφιστά την προσοχή των γιατρών ώστε να συνταγογραφούν φάρμακα βάσει δραστικής ουσίας μόνο και όχι χρησιμοποιώντας την εμπορική ονομασία. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι απαγορεύεται η αναγραφή προτεινόμενου εμπορικού φαρμάκου στο πεδίο “σχόλια” ή “Οδηγία”. Υπενθυμίζει, ταυτόχρονα, πως οι εξαιρέσεις από αυτό τον κανόνα αφορούν μόνο πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών ή φαρμάκων και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπεράσουν το 15% των συνολικών συνταγών.

Ακόμη, ο ΕΟΠΥΥ ζητά από τους γιατρούς να μην συνταγογραφούν φάρμακα πέραν των 30 ημερών (εξαιρούνται οι επαναλαμβανόμενες συνταγές) ή εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, καθώς και να μην κατευθύνουν τους ασφαλισμένους σε συγκεκριμένα φαρμακεία.