ΕΟΠΥΥ: Ποια είναι τα δικαιολογητικά για το φάρμακο Synagis

ΕΟΠΥΥ: Ποια είναι τα δικαιολογητικά για το φάρμακο Synagis

Ο ΕΟΠΥΥ έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με το φάρμακο Synagis (μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού) και τον τρόπο υποβολής και έγκρισης των αιτημάτων χορήγησης για την περίοδο “Νοέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018”:

Η αρχική αίτηση υποβάλλεται από γιατρό νεογνολόγο ή παιδίατρο με συνημμένη την γνωμάτευση νεογνολόγου ή καρδιολόγου.

Αρχικά εγκρίνονται δύο ή τρεις δόσεις (ανάλογα με το βάρος), ενώ για τις επόμενες δόσεις (με την προϋπόθεση ότι αφορούν την περίοδο χορήγησης του φαρμάκου), όπως και στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα φιαλίδια λόγω αλλαγής βάρους, απαιτείται εκ νέου αίτημα έγκρισης προς την Επιτροπή.
Το φαρμακείο θα χορηγεί κάθε δόση μετά την παρέλευση 20 ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη δόση.

Το αίτημα θα υποβάλλει ο παιδίατρος με συνημμένες τις σελίδες του βιβλιάριου υγείας του παιδιού στο πεδίο «Αρχεία ασφαλισμένου», όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενες δόσεις και η σελίδα του βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται το βάρος του παιδιού.

Στις πολύδυμες κυήσεις απαιτούνται ξεχωριστά αιτήματα (ένα αίτημα για κάθε ΑΜΚΑ).
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις συγγενούς καρδιοπάθειας απαιτείται να επισυνάπτονται πρόσφατο πόρισμα Tripplex καρδιάς και γνωμάτευση καρδιολόγου, στην οποία θα αναφέρεται ότι πρόκειται για αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια.

Για την εκτέλεση των συνταγών από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, θα προσκομίζονται τα κάτωθι:

Ηλεκτρονική συνταγή.

Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τις αναγραφόμενες ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενες δόσεις, με σφραγίδα και υπογραφή του γιατρού και επικολλημένοι οι σειριακοί αριθμοί των ταινιών γνησιότητας, μοναδικοί για κάθε συσκευασία του φαρμάκου.

Βεβαίωση του παιδιάτρου, στην οποία θα αναφέρεται το πρόσφατο βάρος του παιδιού καθώς και οι ημερομηνίες στις οποίες του χορηγήθηκαν οι προηγούμενες δόσεις.

Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές δεν επιτρέπεται να είναι επαναλαμβανόμενες ή να αφορούν αγωγή δύο μηνών (δίμηνες). Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος, θα γίνονται δεκτά και χειρόγραφα αιτήματα. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τον Οκτώβριο.

Για πληροφορίες ή προβλήματα στην εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με το helpdesk του ΕΟΠΥΥ: palivizumabhelpdesk@eopyy.gov.gr