ΕΟΠΥΥ: Πως θα αποζημιώνει τοκετούς και φυσικοθεραπείες

ΕΟΠΥΥ: Πως θα αποζημιώνει τοκετούς και φυσικοθεραπείες

Σύμφωνα με εγκύκλιο από τώρα και στο εξής, ο ΕΟΠΥΥ θα παρέχει κάλυψη σε συγκεκριμένα ποσά για τοκετό που γίνεται σε ιδιωτικά μαιευτήρια, αλλά και για τοκετό στο σπίτι, ενώ αποσαφηνίζονται και τα ποσά που αναλογούν σε κάθε προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Εντωμεταξύ, από την 1η Αυγούστου 2019, οι δικαιούχοι φυσικοθεραπειών θα πρέπει να προσφεύγουν μόνο σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να μπορούν να αποζημιωθούν.

Αναλυτικά:
Α) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Σε ποια ποσά θα αποζημιώνεται ο τοκετός εκτός δημόσιων μαιευτηρίων

Μαιευτική περίθαλψη μέσω των συμβεβλημένων παρόχων υγείας στο πλαίσιο της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και των όρων των συμβάσεων με αυτούς, θα παρέχει ο ΕΟΠΥΥ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση τοκετού εκτός δημοσίου μαιευτηρίου -ιδιωτικού συμβεβλημένου ή μη- καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης, εφάπαξ επίδομα ύψους 900 ευρώ. Για δίδυμη κύηση προβλέπεται το ποσό των 1.200 ευρώ και για τρίδυμη το ποσό των 1600 ευρώ. Σημειώνεται ότι τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 22 εβδομάδων.

Δικαιολογητικά για τοκετό στο σπίτι

Όσοι γυναίκες θέλουν να εισπράξουν το επίδομα τοκετού για τοκετό στο σπίτι, θα πρέπει να προσκομίσουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά:

ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
υπεύθυνη δήλωση της άμεσα δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και δεν ακολούθησε η νοσηλεία στο άμεσο χρονικό διάστημα
σε περίπτωση έμμεσου μέλους οι δηλώσεις θα συμπληρώνεται από τον άμεσα δικαιούχο
βεβαίωση της μαίας ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι
απόδειξη παροχής υπηρεσιών της μαίας καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος της

Κάλυψη προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης

Σε ασφαλισμένες γυναίκες που υποβάλλονται στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψία και εμβρυομεταφορά ) που διενεργείται σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς, αποδίδεται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο το ποσό των 352,16 €, ενώ σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης προσπάθειας (μόνο ωοληψία ή μόνο εμβρυομεταφορά ) αποδίδεται το μισό του κρατικού τιμολογίου δηλαδή το ποσό των 176,08 €. Να σημειωθεί ότι το επίδομα για τις εξωσωματικές χορηγείται σε γυναίκες άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες, έως 50 ετών.

Τα παραπάνω ποστά δίδονται για έως και 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες, αφού συμπληρωθεί τετράμηνο από την προηγούμενη προσπάθεια.

Δικαιολογητικά για διενέργεια εξωσωματικής γονιμοποίησης:

Απόφαση της Επιτροπής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης για τη διενέργεια αυτής.
Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει ότι η ασφ/νη υπεβλήθη σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ποιες φάσεις αυτής πραγματοποιήθηκαν (ωοληψια και εμβρυομεταφορά), καθώς και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης αυτών.
Εξοφλητική απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες φάσεις της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψια και εμβρυομεταφορά).

Β) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Από την 1η Αυγούστου οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να προσφεύγουν μόνο σε συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές με τον Οργανισμό, ώστε να μπορούν να εισπράξουν την αποζημίωσή τους.

Σύμφωνα με απόφαση του ΕΟΠΥΥ, «από 1η Αυγούστου 2019, δεν θα υποβάλλονται ατομικά αιτήματα για αποζημιώσεις φυσικοθεραπειών, εφόσον στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου, υπάρχουν συμβεβλημένοι πάροχοι».

Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται οδηγίες για την αποζημίωση δαπανών για ειδικές θεραπείες παιδιών – εφήβων και ενηλίκων.

Όπως αναφέρεται, «για την αποζημίωση των δαπανών που διενεργούνται σε θεραπευτές και μέχρι την υπογραφή σχετικών συμβάσεων, θα πρέπει να υποβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ τα κάτωθι δικαιολογητικά»:

Πρωτότυπη ηλεκτρονική γνωμάτευση με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού για τους δικαιούχους έως 21 ετών.
Για άνω των 21 ετών και μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονική εφαρμογής, θα υποβάλλεται χειρόγραφη γνωμάτευση, με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού, σύμφωνα με το πρότυπο της ηλεκτρονικής.

Για δικαιούχους άνω των 21 ετών και μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα υποβάλλεται χειρόγραφη γνωμάτευση, με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλλεται το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης της εξέλιξης του ασθενή και της αναγκαιότητας συνέχισης των θεραπειών.