ΕΟΠΥΥ: Πως θα αποζημιώνονται οι εξετάσεις Oncotype και MammaPrin για τον καρκίνο μαστού

ΕΟΠΥΥ: Πως θα αποζημιώνονται οι εξετάσεις Oncotype και MammaPrin για τον καρκίνο μαστού

Δύο βασικές εξετάσεις που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από τον ΕΟΠΥΥ, μπαίνουν πλέον στη φαρέτρα γιατρών και ασθενών για την ακριβή σταδιοποίηση της νόσου.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός έχει συνάψει συμβάσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων Oncotype DΧ και MammaPrint που αφορούν σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, έτσι δίνεται πλέον η δυνατότητα το 85% της δαπάνης να καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ και το υπόλοιπο 15% από τους δικαιούχους/ασθενείς.

-Για τις ασθενείς/δικαιούχους

Η διαδικασία που αναφέρονταν στο υπ’ αριθμ ΔΒ3Α/Φ115/14/οικ.50990 έγγραφό μας παύει να ισχύει, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.

Πλέον οι ασθενείς κατόπιν της παραπομπής του θεράποντος ιατρού απευθύνονται στο συμβεβλημένο πάροχο που διενεργεί την εξέταση, οι οποίοι είναι:

Α) Για το Oncotype DΧ το εργαστήριο Genekor ΑΕ (τηλ. 2106032138),

Β) Για το MammaPrint το εργαστήριο Karyo ΕΠΕ (τηλ. 2310235233 και 2106410054).
και καταβάλουν στον πάροχο ως αποζημίωση, μόνο το 15% της δικής τους
συμμετοχής (πλέον των εξαιρέσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΥ του
ΕΟΠΥΥ για μικρότερο ποσοστό ή μηδενική συμμετοχή).

Μέχρι την ενσωμάτωση των εξετάσεων Oncotype DX και MammaPrint στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription), η παραπομπή θα γίνεται βάση της
προτυποποιημένης φόρμας που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, για κάθε εξέταση.

Οι ιατρικές ειδικότητες που δύναται να παραπέμπουν για τις εξετάσεις είναι οι
ογκολόγοι παθολόγοι και οι γενικοί χειρουργοί, που έχουν διενεργήσει το χειρουργείο στην ασθενή και εργάζονται σε μονάδα ή κλινική μαστού. Το παραπεμπτικό θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού, καθώς και τη σφραγίδα του Νοσοκομείου ή κλινικής στο οποίο βρίσκεται ο ιατρός.

-Για τους συμβεβλημένους παρόχους

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, οι συμβεβλημένοι
πάροχοι των ανωτέρω εξετάσεων οφείλουν να εκτελούν τα παραπεμπτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ και να υποβάλουν σε μηνιαία βάση τη δαπάνη
με τους κωδικούς που τους δόθηκαν.

Αιτήματα ασθενών, για απόδοση της δαπάνης των εξετάσεων, των οποίων η απόδειξη θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ανακοίνωσης δεν θα γίνονται πλέον δεκτά. Θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών για τον έλεγχο και εκκαθάριση των δαπανών.