ΕΟΠΥΥ: Πως θα γίνεται ο ορμονολογικός έλεγχος για εξωσωματικές!

ΕΟΠΥΥ: Πως θα γίνεται ο ορμονολογικός έλεγχος για εξωσωματικές!

Έρχονται αλλαγές στην έγκριση του ορμονολογικού ελέγχου για εξωσωματικές. Αναλυτικότερα όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής:

*Ο ορμονολογικός έλεγχος δύναται να είναι υπογεγραμμένος και από ιατρό ενδοκρινολόγο υπεύθυνο ορμονολογικού εργαστηρίου Κρατικού Νοσοκομείου. Στην περίπτωση αυτή, στο έντυπο των αποτελεσμάτων του ορμονολογικού ελέγχου θα πρέπει να αναφέρεται ότι: «Το ενδοκρινολογικό/ορμονολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου λειτουργεί με την ευθύνη του Διευθυντή του Ενδοκρινολογικού Τμήματος.

Επίσης δύναται να είναι υπογεγραμμένος από Διευθυντή εργαστηρίου Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλης δομής ΠΕΔΥ, με ειδικότητα βιοπαθολόγου-μικροβιολόγου ή βιοχημικού-κλινικού χημικού ή βιολόγου ή πυρηνικού ιατρού για εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.

Όσον αφορά σε περιπτώσεις ετερόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης με δότη σπέρματος, ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι απαιτείται πιστοποιητικό από την τράπεζα σπέρματος που θα βεβαιώνει ότι το εν λόγω σπέρμα ανταποκρίνεται στις τιμές αναφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις.