Επέμβαση για την αντιμετώπιση της υπέρτασης;

Επέμβαση για την αντιμετώπιση της υπέρτασης;

Μια απλή χειρουργική επέμβαση μπορεί να προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς με υπέρταση που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή και αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου. Κλινική δοκιμή με τη συμμετοχή διεθνούς ομάδας επιστημόνων που πραγματοποιήθηκε στο Queen Mary University του Λονδίνου έδειξε ότι η αποσύνδεση κάποιων νεύρων που συνδέονται με τους νεφρούς μπορεί να μειώσει σημαντικά την πίεση σε ασθενείς με υπέρταση.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατία», οι ερευνητές δοκίμασαν μια επεμβατική μέθοδο διάρκειας μιας ώρας, που ονομάζεται απονεύρωση νεφρών και χρησιμοποιεί την ενέργεια του υπερήχου για να απενεργοποιήσει τα νεύρα που συνδέουν τους νεφρούς με τον εγκέφαλο, αφού μέσω αυτών μεταφέρονται τα σήματα για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, περισσότεροι από 140 ασθενείς από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Βρετανία χωρίστηκαν τυχαία σε δύο γκρουπ. Η μία ομάδα υπεβλήθη στην επέμβαση απονεύρωσης νεφρών και η άλλη σε μια διαδικασία αντίστοιχη του placebo, ενώ όλοι οι ασθενείς απείχαν δύο μήνες από την αντιυπερτασική αγωγή τους, με εξαίρεση περιπτώσεις στις οποίες παρατηρήθηκε επικίνδυνη άνοδος της πίεσης. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, η ομάδα που υποβλήθηκε στην επέμβαση παρουσίασε μείωση της αρτηριακής πίεσης της τάξης των 8,5mm Hg, που ήταν μεγαλύτερη κατά 6,3mm Hg σε σχέση με το άλλο γκρουπ.

Σε καμία από τις δύο ομάδες δεν αναφέρθηκαν παρενέργειες, ενώ το αποτέλεσμα της μείωσης της αρτηριακής πίεσης δεν έκανε διακρίσεις με βάση το φύλο ή την εθνικότητα, αλλά ήταν το ίδιο για όλους. «Τα αποτελέσματα δεν μας αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στη βελτίωση του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Απαιτούνται, ωστόσο, μεγαλύτερης κλίμακας κλινικές δοκιμές για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μεθόδου, όμως ελπίζουμε ότι η θεραπεία νεφρικής απονεύρωσης θα αποτελέσει τελικά εναλλακτική της χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής για την υπέρταση» αναφέρει ο επικεφαλής της μελέτης Μέλβιν Λόμπο.