Επιδότηση των ιατρών μέσω νέου προγράμματος

Επιδότηση των ιατρών μέσω νέου προγράμματος

Σύμφωνα με δήλωση του Αρμόδιου Υφυπουργού για τα θέματα ΕΣΠΑ Α. Χαρίτση, εντός του τρέχοντος μηνός θα δημοσιευθεί η προκήρυξη του προγράμματος για την ενίσχυση επιστημόνων.

Μόλις δημοσιευθεί το πρόγραμμα θα επακολουθήσει ανακοίνωση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, θα καταβάλει κάθε δυνατή ενέργεια, προκειμένου να δοθούν επιδοτήσεις ΕΣΠΑ σε όλες τις κατηγορίες των ιατρών.