Επισφαλείς και επικίνδυνες εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Επισφαλείς και επικίνδυνες εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Επισφαλείς και επικίνδυνες είναι οι εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών από το Σεπτέμβριο 2018, λόγω ελλείψεως ιατρού Αναισθησιολόγου από το πρόγραμμα εφημεριών. Πιο συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο υπηρετούν 2 μόνιμοι ιατροί αναισθησιολόγοι, που καλύπτουν τις τακτικές ανάγκες του χειρουργικού τομέα καθώς και 20 εφημερίες το μήνα. Κατά συνέπεια, το Νοσοκομείο Γρεβενών που εφημερεύει καθημερινώς, τις υπόλοιπες ημέρες εφημερεύει χωρίς ιατρό αναισθησιολόγο.

Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο Γρεβενών εξυπηρετεί το Κατάστημα Κράτησης Φελλίου καθώς και αξιοσημείωτο αριθμό προσφύγων που διαμένουν στον ορεινό όγκο του νομού, δηλαδή πληθυσμό με αυξημένες υγειονομικές ανάγκες. Δυστυχώς, αυτό έχει ως συνέπεια:

– την αύξηση του αριθμού των παραπομπών και διακομιδών ασθενών που θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν στο Νοσοκομείο.

– τη διακομιδή βαρέων πασχόντων υπό επισφαλείς συνθήκες με αυξημένη επικινδυνότητα για τη ζωή των ασθενών.

– την αδυναμία αντιμετώπισης βαρέων πασχόντων που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών από ιατρό Αναισθησιολόγο.

– τη μείωση του αριθμού των τακτικών χειρουργείων.

«Παρά τη γνωστοποίηση του θέματος στην 3 η ΥΠΕ και τις επανειλημμένες, φιλότιμες προσπάθειες του Διοικητή του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση του θέματος, καμία λύση δεν βρέθηκε στο χρονικό διάστημα των 10 μηνών. Η απαξίωση για την εύρεση λύσης του θέματος που πλέον έχει χρονίσει και έχει προκαλέσει τον έντονο προβληματισμό και την αγανάκτηση των εργαζομένων του Νοσοκομείου, είναι θέμα αδιαφορίας ή πολιτική σκοπιμότητα προς το Νοσοκομείο για την μελλοντική υποβάθμιση του;» αναφέρει σε επιστολή του το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου.