Επιστροφή στο σχολείο: Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία και παιδικούς σταθμούς!

Επιστροφή στο σχολείο: Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία και παιδικούς σταθμούς!

Εντολή για υγειονομικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία της χώρας, δόθηκε στις Περιφέρειες από το υπουργείο Υγείας, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου, επισημαίνεται η ανάγκη διενέργειας ελέγχων στα ημερήσια και νυχτερινά σχολεία όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς – βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Σκοπός των υγειονομικών ελέγχων είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων.

Παράλληλα, θα εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

Οι υγειονομικοί έλεγχοι, κρίνεται σκόπιμο, να διεξάγονται επίσης και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Όσον αφορά προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία, τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας ή άλλων αρμόδιων υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας.
Διάρκεια

Τονίζεται ότι, περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα αποστέλλονται στο υπουργείο Υγείας συγκεντρωτικά ανά σχολικό έτος.

Οι ελεγκτικές αρχές καλούνται να φροντίζουν για την αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στις σχολικές εγκαταστάσεις.