Έρχεται ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία

Έρχεται ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία

Τη σύσταση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ανακοίνωσε στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης ο υπουργός Υγείας.

Παρουσιάζοντας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε τα εξής:

Συστήνεται, επίσης, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.”, (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.). με σκοπό να αξιολογεί τις Μονάδες Υγείας και να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, να αναπτύσσει διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, δείκτες αξιολόγησης, πρότυπα προγράμματα ιατρικής φροντίδας, και να διαμορφώνει προγράμματα εκπαίδευσης και συμμόρφωσης προς τα πρότυπα. Ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται η ασφάλεια των ασθενών, η αποτελεσματικότητα, η ανταποκρισιμότητα-ασθενοκεντρική προσέγγιση, η προσβασιμότητα, η χρηστή Διοίκηση και η διαχείριση πόρων για την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του οργανισμού.

Προβλέπεται, επίσης, συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος για την υλοποίηση δωρεάς διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το Έργο ποιότητας και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων θα υλοποιηθεί με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος.

Κύρωση των από 23 Ιουνίου 2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η δωρεά δεν καταλαμβάνει μόνο τη λειτουργία 155 κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και 19 κλινών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε 15 δημόσια νοσοκομεία, αλλά και τη χρηματοδότηση πενταετούς εκπαιδευτικού προγράμματος στελεχών Εντατικής Θεραπείας (ιατρών-νοσηλευτών).