Έρχεται το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Έρχεται το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Ξεκινά η αναβάθμιση των συστημάτων και η επικαιροποίηση των αρχείων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), ως προς τα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα ιατροτεχνολογικά προϊόντα!

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ., Αικατερίνη Αντωνίου, καλεί τους κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους (κατασκευαστών εκτός Ε.Ε.) και τους διανομείς, που θέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην ελληνική αγορά, να καταχωρίσουν άμεσα στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο του Ε.Ο.Φ. τα στοιχεία της έδρας τους και τα ιατροτεχνολογικά τους προϊόντα.

Η εφαρμογή του Μητρώου θα ξεκινήσει στις 12/03/2018, ενώ η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των ήδη εγγεγραμμένων προϊόντων είναι στις: 15/6/2018.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η χρήση της εφαρμογής θα γίνεται σταδιακά από τους οικονομικούς φορείς και θα ξεκινήσει από τους:

Κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Ι, συστήματα/σύνολα, επί παραγγελία & in vitro διαγνωστικά, υπό την επωνυμία τους & εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους με έδρα την Ελλάδα και κατασκευαστές, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ε.Ε., για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Ι, συστήματα/σύνολα, επί παραγγελία & in vitro διαγνωστικά.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση των προϊόντων από τους παραπάνω φορείς, οι οποίοι έχουν βεβαιώσεις εγγραφής σε ισχύ, θα ξεκινήσει με τα ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Ε.Ο.Φ. (Αίτηση Αρχείου) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την καταχώριση νέων προϊόντων, ώστε να μην απαιτείται εκ νέου, το ήδη καταβληθέν παράβολο. Μέχρι την ολοκλήρωση και υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Αρχείου, οι παραπάνω φορείς μπορούν, αν απαιτείται, να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Φ. συμπληρωματικές αιτήσεις εγγραφής.