Ερχεται «κούρεμα» των οφειλών του ΕΟΠΥΥ

Ερχεται «κούρεμα» των οφειλών του ΕΟΠΥΥ

Με κλιμακωτό «κούρεμα» από 5% έως 25% ρυθμίζονται οι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του.

Σύμφωνα με το Εθνος, στα διαγνωστικά κέντρα το «κούρεμα» που επιβάλει ο ΕΟΠΥΥ είναι 5% για μηνιαίες οφειλές έως 15.000 ευρώ και 10% για μηνιαίες οφειλές πάνω από 15.000 ευρώ

Πρόκειται για χρέη που είχαν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για τα οποία έχουν εκδοθεί παραστατικά, αλλά δεν έχουν εκκαθαριστεί. Σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική οικονομία, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το ποσοστό έκπτωσης (προ ΦΠΑ) που θα κληθούν να κάνουν οι ιδιώτες πάροχοι καθορίζεται ως εξής:

Στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κυμαίνεται από 5% για ποσό μηνιαίας οφειλής έως 15.000 ευρώ και 10% για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ.

Στις ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται στο 10%.

Στους συμβεβλημένους γιατρούς, η έκπτωση κυμαίνεται από 5% για ποσό μηνιαίας οφειλής έως 4.000 ευρώ και 10% για ποσό πάνω από 4.000 ευρώ.

Στους προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται στο 25% για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (λαπαροστομίας, ορθοπεδικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, αγγειοπλαστικής).

Υποχρεωτική έκπτωση 5% θα κάνουν οι λοιποί πάροχοι (φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές), 8% οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις και 3,5% τα φαρμακεία.

Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές, που προκύπτουν από το υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, θα εξοφληθούν με έκπτωση 45% επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού προ ΦΠΑ), του απομένοντος μετά την αφαίρεση της προκαταβολής υπολοίπου.

Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων θα γίνει το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2017 από τα Ταμεία τα οποία είχαν την οφειλή και μετέχουν από το 2012 στον ΕΟΠΥΥ.