Έρχονται εποχικές προσλήψεις στο νοσοκομείο Σαντορίνης!

Έρχονται εποχικές προσλήψεις στο νοσοκομείο Σαντορίνης!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνεργασίας 2μηνιαίας διάρκειας, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, απευθύνει η ΑΕΜΥ ΑΕ.

Αφορά 5 θέσεις ειδικών γιατρών, 2 θέσεις νοσηλευτών, 2 θέσεις βοηθών νοσηλευτών καθώς και 2 θέσεις βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 01 / 06 /2018 έως 08/06/2018 και ώρα 14.00.