Έρχονται αλλαγές στη διαδικασία πρόσληψης των επικουρικών στο ΕΣΥ

Έρχονται αλλαγές στη διαδικασία πρόσληψης των επικουρικών στο ΕΣΥ

Έρχονται αλλαγές στη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού -πλην γιατρών με τροπολογία που κατέθεσε αιφνιδιαστικά στη Βουλή το υπουργείο Υγείας.

Ο νέος τρόπος προβλέπει την επιλογή του προσωπικού μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων που καταρτίζονται και τηρούνται στις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών. Η κατάταξη του προσωπικού στις λίστες αυτές δεν φτιάχνονται με βάση την ημερομηνία αίτησης, αλλά στη βάση μοριοδότησης και κριτηρίων ανάλογων με εκείνα που εφαρμόζει το ΑΣΕΠ. Η τελική έγκριση, στο μεταξύ, θα δίνεται από τον εκάστοτε υπουργό.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, στόχος είναι η απλοποίηση των προσλήψεων σε νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς. Το επιχείρημα αυτό, πάντως, δεν ήταν αρκετό για να πείσει τους βουλευτές της αντιπολίτευσης που άφησαν αιχμές για ρουσφετολογική διάταξη.