Έρχονται τα Ιατρεία Γειτονιάς! Τι προβλέπει τροπολογία του υπ. υγείας

Έρχονται τα Ιατρεία Γειτονιάς! Τι προβλέπει τροπολογία του υπ. υγείας

“Σάρκα και οστά” αναμένεται να πάρουν τα Ιατρεία της Γειτονιάς καθώς η πολιτική  ηγεσία του υπουργείου υγείας κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για την πιλοτική λειτουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Στόχος είναι να ιατρεία αυτά να αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή με πληθυσμό από 10.000 έως 12.000 κατοίκους ενώ θα παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Κάθε ΤΟΜΥ θα στελεχώνεται τουλάχιστον από έναν γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν νοσηλευτή ή επισκέπτη Υγείας και έναν απασχολούμενο ως διοικητικό προσωπικό.

 

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνεται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), έπειτα από προκήρυξη των αντίστοιχων θέσεων.

Η προκήρυξη των θέσεων θα γίνεται από το υπουργείο Υγείας και θα εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

Το προσωπικό θα προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Για τον καθορισμό των αποδοχών, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ωράριο εργασίας του προσωπικού των ΤΟΜΥ θα είναι επτάωρο και πενθήμερο, ενώ οι δομές θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο βάρδιες!