Ετοιμάζεται νέο, διορθωτικό δελτίο τιμών για τα φάρμακα

Ετοιμάζεται νέο, διορθωτικό δελτίο τιμών για τα φάρμακα

Είναι γνωστό ότι στις 14 Δεκεμβρίου εκδόθηκε το νέο Δελτίο Τιμών αφού προηγήθηκε η τιμολόγηση από τον ΕΟΦ και την Επιτροπή Τιμών του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που προέκυψαν από την πρόσφατη συμφωνία με τους δανειστές. Η διαδικασία αυτή έγινε με βάση συγκεκριμένους κανόνες, απόλυτη διαφάνεια, συστηματική διαβούλευση με τις φαρμακευτικές εταιρείες  και ενδελεχή συζήτηση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Στο  Δελτίο Τιμών, υπήρξε μεσοσταθμική μείωση 3,9% σε 2.403 φάρμακα (από το σύνολο των 9.370) και αύξηση σε μόνο 230 κωδικούς οι οποίοι στην πλειονότητά τους δεν αφορούν σκευάσματα  καθημερινής χρήσης. Η αύξηση αυτή  προέκυψε από τη  μεταβολή του συντελεστή του ΦΠΑ από 6% σε 13% λόγω της  υποχρέωσης της χώρας μας  να εναρμονιστεί με το Κοινό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η έκδοση νέου διορθωτικού Δελτίου Τιμών στο οποίο εκτιμάται ότι θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των φαρμάκων με αυξημένες τιμές.

«Πολιτική βούληση του υπουργείου Υγείας είναι η διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης  στα αναγκαία φάρμακα, η ομαλή λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και η σταδιακή μείωση της συμμετοχής των πολιτών στη φαρμακευτική δαπάνη» αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.