Αιτήσεις για Βοηθούς Νοσηλευτικής στα ΙΕΚ του υπουργείου Υγείας

Αιτήσεις για Βοηθούς Νοσηλευτικής στα ΙΕΚ του υπουργείου Υγείας

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 υποβάλλονται αιτήσεις και δικαιολογητικά στα κατά τόπους Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας, τα οποία λειτουργούν σε Νοσοκομεία της χώρας, από ενδιαφερόμενους να καταρτιστούν σε ειδικότητες Βοηθού Νοσηλευτικής (Γενικής Νοσηλείας, Τραυματολογίας, Χειρουργείου, ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις) κατά το Α’ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2016 – 2017.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά (ίσως να διαφέρουν από σχολή σε σχολή):

  1. Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΓΕΛ, εξατάξιου Γυμνασίου, Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ – Β ́Κύκλου.
  2. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ όπως  αυτό αποδεικνύεται από  το πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ, εντός ΕΕ και ομογενών απαιτείται η κατάθεση Διαβατηρίου ή Ταυτότητας ομογενών, καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού, καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σχολής του Νοσοκομείου Αθηνών Γ. Γεννηματάς, οι απόφοιτοι της Σχολής του εργάζονται στις ακόλουθες υπηρεσίες: Υγειονομικά Κέντρα, Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών, Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών, Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ, ΙΚΑ, ΔΕΗ, Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών.