Εξώδικο στον ΕΟΠΥΥ από τα Κέντρα Αποκατάστασης για το νέο Κανονισμό Παροχών

Εξώδικο στον ΕΟΠΥΥ από τα Κέντρα Αποκατάστασης για το νέο Κανονισμό Παροχών

Eξώδικο στον ΕΟΠΥΥ απέστειλαν τα Κέντρα Αποκατάστασης με κοινοποίηση στον αναπληρωτή υπουργό, δηλώνοντας πως επιφυλάσσεται για τη νομιμότητα του ΕΚΠΥ, κάνοντας λόγο για ψηφισή του με “τεχνητή πλειοψηφία” και για κείμενο που “γράφτηκε στο πόδι, αλλιώς κάποιος θα έπρεπε να διαπιστώσει τις προχειρότητες μέσω αλληλοεπικαλύψεων σε νόμους και διατάξεις και τις ασάφειες, τουλάχιστον σε συντακτικό επίπεδο, πριν εισαχθεί στο ΔΣ». Η ΕΚΑΕ, η οποία με επιστολή της είχε καταγγείλει πως ουδέποτε κλήθηκε για διαβούλευση, ζητεί αλλαγές στο περιεχόμενο του ΕΚΠΥ και σε αντίθετη περίπτωση προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Καινοφανείς ιατρικοί όροι, ασάφειες, λαβύρινθος ελεγκτικών μηχανισμών

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Κέντρων Αποκατάστασης, ο νέος Κανονισμός περικόπτει την παροχή υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και αποκλείει ασθενείς με χειρουργημένα κατάγματα κάτω άκρων, “λησμονώντας ότι πρόκειται για την πλειοψηφία ηλικιωμένων ατόμων με πολλαπλά παθολογικά προβλήματα, που έτσι, καταδικάζονται σε θάνατο ή γρήγορο, ή αργό, όταν «λιώνουν» στο σπίτι μαζί με τους οικείους τους”.

Οι εκπρόσωποι της ΕΚΑΕ αναφέρουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των λαθών το Άρθρο 44 παρ. 2 όπου αναφέρεται η “παραπληγία Άνω άκρων” η οποία ωστόσο οπως αναφέρουν δεν υπάρχει στην παγκόσμια Ιατρική ορολογία. Επίσης, τον τίτλο “Ανοικτής ή Ανοιχτής Νοσηλείας” (Άρθρο 43), χαρακτηρισμός ανύπαρκτος στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΚΑΑ. “Εκτός αν οι ασάφειες εξυπηρετούν τις πολλαπλές, διασταλτικές ερμηνείες με τις όποιες συνέπειες έχουν αυτές σε βάρος των ασθενών και των παρόχων υγείας” παρατηρεί το προεδρείο της ΕΚΑΕ.

Μάλιστα, η ΕΚΑΕ προειδοποιεί πως με το “νέο ΕΚΠΥ ανοίγει η λεωφόρος της διαφθοράς και της διαπλοκής, με τη σύσταση πληθώρας ελεγκτικών μηχανισμών που θα μπορούν να αλληλοκαλύπτονται. Έτσι, καταχρηστικά και παράνομα και με αφορμή αυθαίρετες εκτιμήσεις ελεγκτικών οργάνων θα απειλείται κάθε πάροχος με καταγγελία της σύμβασής του με τον Οργανισμό, αφήνοντάς τον στο έλεος του εκβιασμού. Αν δεν υποκύψει, θα τον περιμένει ένας ατελείωτος Γολγοθάς που θα συνεχίζεται και αφού αποδειχθεί αμετάκλητα η αθωότητά του”.