Φαρμακοποιοί κατά ΕΟΠΥΥ για την περικοπή συνταγών από ΕΟΠΥΥ

Φαρμακοποιοί κατά ΕΟΠΥΥ για την περικοπή συνταγών από ΕΟΠΥΥ

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει στους φαρμακοποιούς οι ενέργειες της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, ”βρίσκονται εκτός των συμφωνηθέντων κατά την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης του Ιανουαρίου που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής”.

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά σε κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν ότι:

1. Παραμένουμε απλήρωτοι από την ημερομηνία της υπογραφής της συλλογικής σύμβασης (Ιανουάριος 2017) μέχρι σήμερα, όταν εμείς έχουμε εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις μας προς τους προμηθευτές μας.

2. Κατά τον έλεγχο των γνωματεύσεων που εκτελέσαμε στα φαρμακεία μας για τους δύο πρώτους μήνες, απορρίπτονται γνωματεύσεις για λόγους που αφορούν δήθεν παραβάσεις βασιζόμενες στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία όμως δεν είχε ακόμη λειτουργήσει παρά τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κατά την υπογραφή της σύμβασης.

3. Σε αρκετά προϊόντα έχουν οριστεί τιμές αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους πολύ χαμηλότερες από τις χονδρικές τιμές με τις οποίες τα προμηθευόμαστε, γεγονός που μας οδηγεί σε αδυναμία χορήγησής τους.

4. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η διαπλοκή και η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση καλά κρατούν, αφού οι «συνεργασίες» ορισμένων εταιριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την «συνταγογράφηση» υφίστανται, και ο εξορθολογισμός των δαπανών του ΕΟΠΥΥ επιδιώκεται με μέτρα πυροσβεστικά και πρόχειρα. Εταιρίες εισαγωγής εγγράφονται ταυτόχρονα ως πάροχοι του ΕΟΠΥΥ, κατά παράβαση των νόμων της αγοράς που διαφοροποιεί το χονδρεμπόριο από το λιανεμπόριο. Η υφιστάμενη κατάσταση με τις ευλογίες του ΕΟΠΥΥ διατηρεί το καθεστώς του «Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει», διατηρώντας ταυτόχρονα την στρέβλωση της αγοράς.

Στην ίδια ανακοίνωση οι φαρμακοποιοί καλούν την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να τηρήσει τους όρους της σύμβασης που αφορούν την πληρωμή μας και να σταματήσει αμέσως να λειτουργεί οικονομικά εις βάρος των μελών μας, περικόπτοντας γνωματεύσεις παράνομα και με αιτιολογίες που δεν αντέχουν σε κανένα λογικό και νομικό επιχείρημα.

Επίσης ζητούν από την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να σταματήσει να λειτουργεί μέσα σε πλαίσια οικονομικής ασφυξίας, αφ’ ενός μεν ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ τιμές αποζημίωσης για τους ασφαλισμένους του οργανισμού ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ, αφ’ ετέρου δε ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ και δη με την απειλή κυρώσεων στους φαρμακοποιούς, να εισπράττουν την διαφορά από τους ασφαλισμένους.

Καταλήγοντας καλούν το υπουργείο Υγείας να “εφαρμόσει τον κανόνα της αγοράς που απαγορεύει το χονδρεμπόριο να μεταλλάσσεται κατά το δοκούν σε λιανεμπόριο, υπογράφοντας συμβάσεις με το κράτος και διαιωνίζοντας την αδιαφάνεια και την διαπλοκή.”