Φυσικοθεραπευτές: Αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στον κλάδο

Φυσικοθεραπευτές: Αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στον κλάδο

Για αδυναμία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατηγορεί τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Ειδικότερα με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη, που απέστειλε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), διαμαρτύρεται για την αδυναμία εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ να εκκαθαρίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού προς τον κλάδο.

Συγκεκριμένα, η επιστολή του ΠΣΦ έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,
Ως γνωστόν, με το άρθρο 52 του Νόμου 4430/2016, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017 ως η καταληκτική ημερομηνία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΕΟΠΥΥ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2012, και του ΕΟΠΥΥ, από την 1/1/2012 έως τις 31/1/2016.

Έναν μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία, την οποία ορίζει ο Νόμος, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Οργανισμού για την καταβολή του 10% του ΟΠΑΔ και τον συμψηφισμό του 10% για τα έτη 2012 – 2015, με οφειλόμενα rebate & claw back και την πιθανή απόδοση των διαφορών που προκύπτουν.

Έξι μήνες μετά από την ψήφιση του Νόμου 4430/2016 δεν έχει γίνει τίποτα, παρόλο που με ανακούφιση δεχτήκαμε όλοι οι πάροχοι την συγκεκριμένη ρύθμιση.

Ελλοχεύει ο ορατός κίνδυνος να παρέλθει χωρίς αποτέλεσμα ο χρόνος, τον οποίον όριζε ο Νόμος (30/6/2017), και, ως εκ τούτου, ζητάμε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την οριστική εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τέλος, ζητάμε επίμονα την απάντησή σας για την εκτίμηση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την πιθανότητα για την υλοποίηση της δέσμευσης ,για την εκκαθάριση, δηλαδή, των ληξιπρόθεσμων οφειλών, την οποία προβλέπει ο Νόμος 4430/2016».