Γενικοί γιατροί: Πόσες ώρες θα εργάζονται και με ποιες αμοιβές αν υπογράψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ;

Γενικοί γιατροί: Πόσες ώρες θα εργάζονται και με ποιες αμοιβές αν υπογράψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ;

Οι προθεσμίες τρέχουν για τους γενικούς γιατρούς για το αν θα υπογράψουν ή όχι τη νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Μετά από συσκέψεις και επαφές με την πολιτική ηγεσία του υπ. υγείας οι Γενικοί γιατροί δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πως θα λειτουργήσει η συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ.

– κάθε οικογενειακός γιατρός ιδιώτης συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ στο ιατρείο του θα έχει μια λίστα ασθενών με μέγιστο αριθμό τους 2250

– θα οφείλει να δεσμεύει κατ’ ελάχιστον 4 ώρες την ημέρα και 24 ώρες τη βδομάδα για ασθενείς της λίστας του (5-5-5-5-4 ή 4-4-4-4-4-4). Καμιά υποχρέωση δεν θα έχει ο γιατρός για αύξηση του ωραρίου του πέραν του ελάχιστου και σε συνάρτηση με το μέγεθος της λίστας του

– θα μπορούσε ο γιατρός να επιλέξει να δεσμεύσει ένα διευρυμένο ωράριο για τον ΕΟΠΥΥ, στοχεύοντας στο να προσελκύσει ασφαλισμένους, τα κίνητρα όμως είναι ιδιαίτερα ισχνά, έως απόντα για να το κάνει αυτό

– ο γιατρός θα δικαιούται πιθανότατα τις άδειες ενός μισθωτού (ειδική μνεία στη συνάντηση μας κάναμε στο να υπάρχει πρόβλεψη για εκπαιδευτική άδεια) και θα οφείλει να ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ για την απουσία του

– τα ραντεβού πιθανότατα θα κλείνονται από υπηρεσία ραντεβού και στόχος του ΥΥΚΑ είναι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ

– τα ραντεβού κατά πάσα πιθανότητα θα προγραμματίζονται ανά 15 λεπτά

– ο αριθμός των ραντεβού υπό την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΟΠΥΥ θα είναι περίπου 400 / μήνα

– η ανάγκη σε ραντεβού των ασθενών της λίστας υπολογίζουμε πως θα είναι περίπου 560 / μήνα (βλέπε υπόμνημα Ένωσης)

– το ΥΥΚΑ υπολογίζει την κατά μέσο όρο αποζημίωση του οικογενειακού γιατρού από τον ΕΟΠΥΥ σε 1.623,78€/ μήνα ή 0,72€ μικτά/ μήνα ανά εγγεγραμμένο ασφαλισμένο στη λίστα (εμείς στο υπόμνημα μας θέταμε σαν όριο τα 2€ μικτά/ μήνα ή 25€/έτος για ένα λειτουργικό σύστημα ΠΦΥ) ή τελικά με αναγωγή στις 400 επισκέψεις 4€ μικτά ανά επίσκεψη

– οι επιπλέον επισκέψεις που απαιτούνται για τους ασθενείς της λίστας και δεν θα μπορούν να καλυφθούν υπό ασφαλιστική κάλυψη ανέρχονται σε 160/ μήνα. Αν κάνουμε την παραδοχή να χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα τιμή αποζημίωσης επίσκεψης από τον ΕΟΠΥΥ 10€ x 160 επισκέψεις/ μήνα προκύπτει ένα επιπρόσθετο ποσό της τάξης των 1600€/ μήνα από ίδιες πληρωμές των ασφαλισμένων και αθροιστικά μια αποζημίωση περίπου 3200€ / μήνα για τον οικογενειακό γιατρό

– οι ασφαλιστικές εισφορές που θα αφορούν τη σύμβαση έργου με τον ΕΟΠΥΥ θα βαρύνουν αποκλειστικά το γιατρό ( -31%)

– το μέγεθος της λίστας είναι εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμο, απαιτεί απαραίτητα υποστήριξη γραμματειακή ή/και νοσηλευτική. Φυσικά το κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά το γιατρό