Γερασμένο και με σημαντικά προβλήματα υγείας το νοσηλευτικό προσωπικό

Γερασμένο και με σημαντικά προβλήματα υγείας το νοσηλευτικό προσωπικό

Γερασμένο και με σημαντικά προβλήματα υγείας εμφανίζεται το «λιγοστό» νοσηλευτικό προσωπικό σε έρευνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), το οποίο εξαιτίας των «τραγικών ελλείψεων» -σε 35% ανέρχονται οι κενές οργανικές θέσεις- αναγκάζεται να κάνει «εξοντωτικά ωράρια».

Ο μέσος όρος υπηρεσίας του νοσηλευτικού προσωπικού είναι 25 έτη. Το 15% (4.500) των υπαλλήλων νοσηλευτικής υπηρεσίας διαθέτει πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών με προβλήματα υγείας, και τουλάχιστον 200.000 ημέρες είναι οι εγκεκριμένες αναρρωτικές άδειες κατ’ έτος. «Το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν πιθανότητες σφάλματος κατά την νοσηλευτική φροντίδα, καθότι η κάθε βάρδια καλύπτεται με 1 νοσηλευτή σε κλινικές των 40 ασθενών».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία δεν τηρείται σε κανένα Νοσοκομείο η εργατική Νομοθεσία και οφείλονται 800.000 ρεπό και κανονικές άδειες. «Εάν χορηγηθούν τα νόμιμα δικαιώματα στο νοσηλευτικό προσωπικό ως οφείλει η κυβέρνηση έκλεισαν τα Νοσοκομεία», σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας ότι εκκρεμούν 5.000 αιτήματα υπαλλήλων νοσηλευτικών υπηρεσιών με διαπιστωμένα προβλήματα υγείας ή οικογενειακά προβλήματα για απαλλαγή από τις βάρδιες, 4.500 νοσηλευτικό προσωπικό διαθέτει πιστοποιητικό αναπηρίας και μπορεί να λάβει σύνταξη αναπηρίας, 7.000 υπάλληλοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά «εάν συνταξιοδοτηθούν τα Νοσοκομεία βάζουν λουκέτο».

Σε 44.819 οργανικές θέσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων υπηρετούν 29.004και – 35% είναι οι κενές οργανικές θέσεις. Το σύνολο των υπηρετούντων είναι: ΠΕ 819 – ΤΕ 15.366 – ΔΕ 9756 – ΥΕ 3063. Υπηρετούν επίσης 1.200 υπάλληλοι επικουρικοί και προγράμματα STAGE. Επίσης, 1000 υπάλληλοι απουσιάζουν σε άδειας μητρότητας (τοκετού – λοχείας) ή ανατροφής παιδιού (πατέρες – μητέρες), 1.500 υπάλληλοι που εμφανίζονται ως υπηρετούντες στα Νοσοκομεία είναι αποσπασμένοι σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, σε γραφεία βουλευτών και τις ΥΠΕ. Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται χωρίς να υπάρχει καθηκοντολόγιο και δεν τηρούνται τα Επαγγελματικά Δικαιώματα. Επισημαίνει ότι είναι άριστα εκπαιδευμένο , που όμως δεν του δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης, σημειώνοντας ότι 15.000 υπάλληλοι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διαθέτουν μεταπτυχιακό ή σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια. «Εργάζονται κυκλικά ωράρια, νύκτα, αργίες, βάρδιες και η αμοιβή τους είναι 100 ευρώ ο μήνας» αναφέρει η Ομοσπονδία και προσθέτει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι ενταγμένο στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα παρότι το επάγγελμα είναι χαρακτηρισμένο ως ΒΑΕ.