Γιατροί ΕΟΠΥΥ: Προς παραγραφή οι ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές!

Γιατροί ΕΟΠΥΥ: Προς παραγραφή οι ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές!

Ορατός είναι πλέον ο κίδνυνος να χάσουν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ τα χρήματά τους που τους χρωστά ο ΕΟΠΥΥ και τα Ταμεία, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία και παραγράφονται οι οφειλές.

Ειδικότερα με βάση τη νομοθεσία ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017 ως η καταληκτική ημερομηνία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορεών Κοινωνικής Ασφάλισης (προ του 2012) και του ΕΟΠΥΥ (2012-31/01/2016).

Σύμφωνα με την ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ ένα μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Οργανισμού για την καταβολή του 10% του ΟΠΑΔ, του ΤΑΠΟΤΕ και της εκκαθάρισης και συμψηφισμού του 10% του ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2012 – 2015, με τα οφειλόμενα rebate & claw back για τις ιατρικές πράξεις και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Εκκρεμούν ακόμη στις μεγάλες πόλεις οι πληρωμές του 10% του ΕΟΠΥΥ για τις επισκέψεις 2012-2015.

Επίσης δεν έχει διενεργηθεί καμία διαδικασία από τον ΕΦΚΑ όσον αφορά την εκκαθάριση των λοιπών πρώην ταμείων (ΕΤΑΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, κλπ).

Επειδή είναι πρακτικά αδύνατη η τήρηση της ως άνω προθεσμίας και επειδή ελλοχεύει ο ορατός κίνδυνος παραγραφής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΦΚΑ, θεωρούμε σκόπιμο να προτείνουμε στα μέλη μας να δράσουν ατομικά, προβαίνοντας στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες.

Η επίσημη όχληση της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ την οποία είχαν συνυπογράψει εκατοντάδες μέλη, θα φανεί χρήσιμη σε οποιαδήποτε αιτίαση για ενδεχόμενη παραγραφή. Προσεχώς κατατίθεται εξώδικη διαμαρτυρία της Ένωσης για την αδιέξοδη αυτή κατάσταση.

Τέλος, αρχή του 6ου μήνα του έτους, οι συμβεβλημένοι ιατροί βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης καθώς για τους περισσότερους εκκρεμούνπληρωμές 6μήνου από τον Δεκέμβριο του 2016, έχοντας να αντιμετωπίσουν την αδυσώπητη λαίλαπα του ΕΦΚΑ.

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Ο ΙΣΑ στα πλαίσια προστασίας των μελών του, και σε συνέχεια της από 30.05.2017 Ανακοίνωσης, σχετικά με την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Αθ. Μπακαλέξη, επισημαίνουμε στα μέλη μας που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ΕΟΠΥΥ έως το 2012, ότι τίθεται κίνδυνος παραγραφής, άμα την παρέλευση πενταετίας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συμβουλευθούν το νομικό της επιλογής τους, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Οι υπηρεσίες του ΙΣΑ, κατ’ εντολή του προέδρου, κου. Γεώργιου Πατούλη, θα συνδράμουν με διευκρινήσεις και συμβουλές τα μέλη του.