Οι γιατροί θα επιλέξουν ιδιωτικό ιατρείο ή ΠΕΔΥ

Οι γιατροί θα επιλέξουν ιδιωτικό ιατρείο ή ΠΕΔΥ

Eνιαία εργασιακή σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προωθεί το υπουργείο Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι γιατροί που σήμερα διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο θα πρέπει να επιλέξουν ή το ιατρείο ή να εργάζονται αποκλειστικά στο ΠΕΔΥ. Σύμφωνα με τον υπουργό, Υγείας Ανδρέα Ξανθό, θα πρέπει οι γιατροί, να αποφασίσουν σε διάστημα ενός έτους.

Όπως δήλωσε συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας από το βήμα της Βουλής:

«Θέλουμε να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση αυτής της εκκρεμότητας δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία με βάση όμως την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και σε ειδικότητες και σε συγκεκριμένες δομές και στη προοπτική της ενιαιοποίησης των σχέσεων. Με ένα ολιγόμηνο μεταβατικό διάστημα και στους υπηρετούντες γιατρούς που η θέση τους είναι σε εκκρεμότητα και σε όσους όμως έχουν διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Στην προοπτική όμως της ενιαίας εργασιακής σχέσης την πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».