Οι γιατροί ζητούν ένταξη στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών

Οι γιατροί ζητούν ένταξη στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών

Την ένταξη των γιατρών στην στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Δήμο Παπαδημητρίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Το αίτημα διατυπώνεται με αφορμή την ψήφιση εντός του Δεκεμβρίου από τη Βουλή νόμου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Σύμφωνα με σχετικό νόμο, όσες επιχειρήσεις κρίνονται βιώσιμες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τράπεζες, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και λοιπούς πιστωτές. Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα ξεκινά με σχετικό αίτημα που θα υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενώ θα μπορεί να προχωρήσει, μόνο εφόσον υπάρχει συμφωνία από το 60% των πιστωτών. Στη συνέχεια η διαδικασία θα ανατίθεται σε διαπιστευμένο δικαστικό διαμεσολαβητή, (από τους 2.500 που έχουν πιστοποιηθεί), ο οποίος και θα ξεκινά την όλη διαδικασία.