Οι γυναίκες γιατροί προσφέρουν καλύτερη φροντίδα από τους άνδρες

Οι γυναίκες γιατροί προσφέρουν καλύτερη φροντίδα από τους άνδρες

Εάν οι άνδρες γιατροί προσέφεραν τις υπηρεσίες τους τόσο καλά όσο οι γυναίκες γιατροί, τότε θα είχαν σωθεί περίπου 32.000 ανθρώπινες ζωές, συμπεραίνει έρευνα που δημοσιεύτηκε στην «JAMA  Internal Medicine journal».

Οι ερευνητές βασίστηκαν σε στοιχεία από 1,5 εκατομ. επισκέψεις σε νοσοκομεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που κουράρονται από γυναίκες γιατρούς έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας και επανεισδοχής στο νοσοκομείο.

«Υπάρχουν στοιχεία ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορεί να εξασκούν την ιατρική με διαφορετικό τρόπο», αναφέρει η έρευνα.

«Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι γυναίκες γιατροί είναι πιο πιθανό να εμμείνουν στις κλινικές κατευθυντήριες γραμμές, να παρέχουν προληπτική φροντίδα πιο συχνά, να έχουν καλύτερη επικοινωνία με τους ασθενείς, να έχουν το ίδιο καλές ή ακόμη και καλύτερες επιδόσεις σε εξετάσεις και να παρέχουν περισσότερες ψυχολογικο-κοινωνικές συμβουλές στους ασθενείς απ’ ότι οι άνδρες γιατροί», υπογραμμίζουν οι ερευνητές.