Η γυναικεία απιστία έχει σχέση με τα γονίδια

Η γυναικεία απιστία έχει σχέση με τα γονίδια

Η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά συζυγικής απιστίας καθώς και στον αριθμό σεξουαλικών συντρόφων που έχει μια γυναίκα στη ζωή της. Αυτό έδειξε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 1.600 ζεύγη δίδυμων γυναικών στο νοσοκομείο St Thomas, στη Μεγάλη Βρετανία.

Στην έρευνα συμπεριλήφθησαν μονοζυγωτικές δίδυμες με πανομοιότυπο χρωμοσωμικό περιεχόμενο και διζυγωτικές δίδυμες με χρωμοσώματα όπως δύο αδέλφια που δεν είναι δίδυμα. Ο μέσος όρος ηλικίας των διδύμων γυναικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ήταν 50 ετών και το 25% ήταν διαζευγμένες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, τουλάχιστον το 90% των γυναικών σκέφτηκε την απιστία σε κάποια φάση της ζωής του, όμως μόνο το 22% εξ αυτών απάτησε τελικά το έτερον ήμισυ.

Οι γυναίκες που δεν απίστησαν είχαν κατά μέσο 4 σεξουαλικούς συντρόφους στη ζωή τους, ενώ όσες τελικά απίστησαν είχαν 8 σεξουαλικούς συντρόφους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γονιδιακοί παράγοντες επηρεάζουν κατά 41% τη γυναικεία συζυγική απιστία και κατά 38% τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων, ενώ ο γονιδιακός συσχετισμός και των δύο αυτών χαρακτηριστικών αγγίζει το 47%.