Η ανεργία “χτυπά” τους φυσικοθεραπευτές!

Η ανεργία “χτυπά” τους φυσικοθεραπευτές!

Έρευνα που έγινε σε πανελλαδικό δείγμα 733 φυσικοθεραπευτών (οι 520 ελεύθεροι επαγγελματίες), στο πλαίσιο του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Υγείας, έδειξε πως ένας στους τέσσερις φυσικοθεραπευτές πλήττονται από την ανεργία, ενώ οι μισοί επαγγελματίες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον τους.

Η υπεύθυνη του τμήματος ερευνών της εταιρείας CMT Prooptiki, που διεξήγαγε την έρευνα, κα Αρετή Λιούπα τόνισε πως, ο τζίρος του κλάδου μειώθηκε κατά 9% μεταξύ 2015 και 2014, ως απόρροια των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Αρνητικά κυμάνθηκε και το 2016, με το 56% των φυσικοθεραπευτών να δηλώνουν πτώση των κερδών τους, το 42% πτώση του κύκλου εργασιών, ενώ το 75% αναγκάστηκε να μειώσει το ύψος των αμοιβών του κατά 25% κατά μέσο όρο. Ως σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται η υψηλή φορολογία, οι καθυστερήσεις των πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, το clawback και το rebate, καθώς και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, αποτελώντας τροχοπέδη για την ανάπτυξη του κλάδου.

Χαρακτηριστικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στον κλάδο είναι το γεγονός ότι, πάνω από το 50% των επαγγελματιών δυσκολεύονται την τελευταία διετία να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο κύκλος εργασιών για την πλειοψηφία των φυσικοθεραπευτών κυμαίνεται γύρω στις 20.000 ευρώ.

Ως απόρροια αυτών των προβλημάτων, το 20% εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλους επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να δημιουργήσει μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα, ενώ αντίστοιχο είναι και το ποσοστό, όσων σκέφτονται να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στους νέους φυσικοθεραπευτές, το 4 στους 10 σκέφτονται να ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμα, ενώ 1 στους 3 θεωρεί πολύ έως αρκετά πιθανό να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό, επιτείνοντας το πρόβλημα της διαρροής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό που καταγράφεται έντονα τα τελευταία χρόνια.