Οι ενστάσεις για το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων μέχρι τις 24 Απριλίου!

Οι ενστάσεις για το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων μέχρι τις 24 Απριλίου!

Μέχρι την Δευτέρα 24 Απριλίου θα μπορούν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις να καταθέσουν τις ενστάσεις τους αναφορικά με την τιμολόγηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων με αφορμή το νέο δελτίο τιμών που εξέδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων και ο καθορισμός των ανώτατων τιμών πώλησής τους που θα ισχύσουν σε όλη την επικράτεια, εκδόθηκε την Μεγάλη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% για συντελεστή 6% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

Το νέο Δελτίο ισχύει για τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές, τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και για τα φαρμακεία από την ανάρτησή του.

Ο ΕΟΦ μάλιστα στο πλαίσιο της διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων (προϊόντα αναφοράς, γενόσημα, υβριδικά), για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήματα, καλεί τους κάτοχους των αδειών κυκλοφορίας να υποβάλλουν μέχρι και την Παρασκευή 28 Απριλίου, τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-03-2017.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση. Στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν μόνο τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από 01-02-2017 έως 31-03-2017 και είναι πλήρη.