Ιατρική παρέμβαση στην Αχαΐα

Ιατρική παρέμβαση στην Αχαΐα

To πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει Ιατρική παρέμβαση, από 14 έως 20.9.207, στην Αχαΐα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την 6η Υ.ΠΕ., τον Ι.Σ .Πατρών, τις τοπικές δομές Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Δήμο Δ. Αχαΐας, το Δίκτυο Ρομ, το δίκτυο Μαιών Δυτικής Ελλάδος.

Στην Ιατρική παρέμβαση, περιλαμβάνονται: ➢ Παιδιατρική κλινική εξέταση – εμβολιασμός παιδιών ➢ Λήψη κολπικού επιχρίσματος test pa – Διακολπικός Υπέρηχος -Εξέταση μαστού ➢ Εκτίμηση αναγκών υγείας, από Γενικό γιατρό ➢ Παθολογικός – Καρδιολογικός – Ενδοκρινολογικός έλεγχος, screening με την χρήση φορητού υπερηχογράφου- καρδιογράφου ➢ Υπερηχογραφικός έλεγχος άνω-κάτω κοιλίας, με την χρήση φορητού υπερηχογράφου (κρατουμένους φυλακών ) ➢ Ψυχολογική – Ψυχιατρική εκτίμηση (κρατουμένους φυλακών).

Πρόγραμμα παρεμβάσεων:

14 & 15/9: Πάτρα: Κρύα Ιτεών (Μαρκιανού 14-16), παρέμβαση σε ενήλικες

16/9: Α. & Κ. Βελιτσές: Π. Ιατρείο Βελιτσών , παρέμβαση σε ενήλικες

17/9: Σαντομέρι : Π. Ιατρείο Σαντομερίου, παρέμβαση σε ενήλικες

18/9: Ιατρική Παρέμβαση στους κρατούμενους του κλειστού καταστήματος φυλακών Αγ. Στεφάνου

19/9: Παιδιατρικός έλεγχος –εμβολιασμός παιδιών ρομά, Σαγέικα Δ. Αχαΐας

20/9: Παιδιατρικός έλεγχος –εμβολιασμός παιδιών ρομά στον οικισμό Πυσοσυκιά , ιατρική παρέμβαση σε ενήλικες , Κ.Υ. Κ. Αχαΐας.