Ειδική Αγωγή: Έτοιμη η Επιστημονική Επιτροπή για τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων

Ειδική Αγωγή: Έτοιμη η Επιστημονική Επιτροπή για τη διαπραγμάτευση των  συμβάσεων

Υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας, Γ. Γιαννόπουλο, η απόφαση που προβλέπει τη σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής με αντικείμενο την διαμόρφωση πλαισίου για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας. Η εν λόγω απόφαση, υλοποιείται με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και με στόχο την καθολική και αξιόπιστη κάλυψη των αναγκών των παιδιών που χρειάζονται ειδική φροντίδα.

Η Επιτροπή, απαρτίζεται από 18 μέλη και το έργο της, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Αναγνωστόπουλος Δημήτριος και Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Σιαμέτη Αγλαϊα, Υπάλληλος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

I. Η διαμόρφωση του πλαισίου για τις συμβάσεις ειδικών θεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ
II. Η τροποποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) σε θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας
III. Η διαμόρφωση προτάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Ειδικής Αγωγής
IV. Η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών σε όλο το φάσμα της Ειδικής Αγωγής
V. Η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων
VI. Η διαμόρφωση πρότασης προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για την Ειδική Αγωγή.

Την Επιτροπή απαρτίζουν εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των Επιστημονικών και Επαγγελματικών φορέων της Ειδικής Αγωγής και των Συλλόγων Γονέων.