Ιδρύεται Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών

Ιδρύεται Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών

Στην ίδρυση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών θα προχωρήσει το υπουργείο Υγείας. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η εισήγηση Εθνικής Στρατηγικής και ο συντονισμός – υποβοήθηση των ενεργειών που αποσκοπούν σε πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των συμπαγών και αιματολογικών νεοπλασματικών νοσημάτων ασθενών, στην προαγωγή της έρευνας και στη φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου.

Παράλληλα το Ινστιτούτο θα σχεδιάζει και θα εισηγείται στον υπουργό Υγείας εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση νεοπλασματικών νοσημάτων, θα συνεργάζεται με εμπλεκόμενους φορείς, θα καταρτίζει και θα υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης νεοπλασματικών νοσημάτων, ενώ θα αναλάβει και το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών.