ΥΓΕΙΑ: Υποτροφία στη μνήμη του Π.Σακελλαριάδη

ΥΓΕΙΑ: Υποτροφία στη μνήμη του Π.Σακελλαριάδη

Υποτροφία 10.000 ευρώ προκήρυξε το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού, γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική προκήρυξη για την υποτροφία, το χρηματικό έπαθλο μικτού ποσού 10.000 ευρώ θα δοθεί σε αριστούχο απόφοιτο οποιασδήποτε εκ των ιατρικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) της ελληνικής επικρατείας, ο οποίος συνεχίζει ή επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στην ιατρική επιστήμη.

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hygeia.gr.