Υπ. Υγείας: Άμεση υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων

Υπ. Υγείας: Άμεση υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων

Εντολή για άμεση υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων δίνει ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, με επείγον έγγραφό του προς τις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιεφειών (ΥΠΕ) της χώρας, μέχρι να εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

«Οι διοικήσεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και μονάδων του ΠΕΔΥ εντέλλονται να παρέχουν ελεύθεση πρόσβαση, νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους δικαιούχους με ΑΚΜΑ που καθορίζονται σύμφωνα με τον Νόμο 4368/2016 στην παράγραφο 2 (εδάφια α’ και β’) χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση» αναφέρει το έγγραφο του υπ. Υγείας.

Σημειώνεται πως στην παράγραφο 2 (εδάφια α’ και β’) του σχετικού νόμου ως δικαιούχοι καθορίζονται:

– οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων,

– οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας.