Υπ. Υγείας: Επιχορήγηση θεραπευτικών μονάδων ψυχικής υγείας

Υπ. Υγείας: Επιχορήγηση θεραπευτικών μονάδων ψυχικής υγείας

Με στόχο την υποστήριξη, την εμβάθυνση της θεραπευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των νέων θέσεων εργασίας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός υπέγραψε Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με την οποία οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης  (ΚοιΣΠΕ) επιχορηγούνται με το ποσό του 1,168.000 €.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε αποτελούν βασικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και ποιοτικό μοχλό για την ολοκλήρωση του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και της διαδικασίας αποκατάστασης που φτάνει στην πλήρη εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ψυχικά ασθενών. Πρόκειται, δηλαδή, για  θεραπευτικές μονάδες ψυχικής υγείας, αλλά και ταυτόχρονα οικονομικές μονάδες, που επιδιώκουν την κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική αποκατάσταση των μελών τους μέσω της εργασίας τους, προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και οδηγούν την τοπική οικονομία σε εναλλακτικές λύσεις. Ως εκ τούτου, μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κοι.Σ.Π.Ε είναι η εξασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στη διπλή λειτουργία τους, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν τόσο θεραπευτικούς, όσο και οικονομικούς σκοπούς.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, οι Κοι.Σ.Π.Ε. ως νέος θεσμός, και μάλιστα από τους πιο πρωτοποριακούς στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας, διανύουν μία περίοδο σοβαρής μετάβασης με προβλήματα και δυσκολίες που συνδέονται με την οικονομική κρίση της χώρας με αποτέλεσμα να χρειάζονται μεθοδική υποστήριξη, προκειμένου να περάσουν σε στάδιο συστηματικής ανάπτυξης και λειτουργίας ενόψει και των μεγάλων αναγκών που δημιουργεί η οικονομική και κοινωνική κρίση.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου