Υπ.Υγείας: Έρχονται αλλαγές στην ψυχική υγεία!

Υπ.Υγείας: Έρχονται αλλαγές στην ψυχική υγεία!

Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας το Σχέδιο Νόμου με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις.

Το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου περιλαμβάνει τις διατάξεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Μεταξύ άλλων, συστήνονται τομεακές επιστημονικές επιτροπές και περιφερειακές διοικήσεις τομέων ψυχικής υγείας, ενώ περιγράφονται οργανωτικές και διοικητικές λεπτομέρειες. Ειδική αναφορά γίνεται στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Παράλληλα, επιχειρείται η πλήρης αναμόρφωση του υφιστάμενου και ελλιπούς θεσμικού πλαισίου της χώρας για τα Κέντρα Αναφοράς σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων. Μετονομάζεται, δε, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και εναρμονίζονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα χρηματοδότησης κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), του Εθνικού Κέντρου Νεοπλασιών (ΕΚΝ), του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, επειδή οι επιστήμονες που εντάσσονται στο Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να είναι διαφορετικών ταχυτήτων, αλλά και επειδή επιβάλλεται η πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του ιατρικού προσωπικού, δίνεται σε γιατρούς και οδοντιάτρους του ΠΕΔΥ η δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» να επιλέξουν αν θα ενταχθούν πλήρως στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα, τους δίνεται η δυνατότητα πρώτα να αξιολογηθούν και να καταταγούν και μετά, έως τέλη Μαρτίου, να διακόψουν το ελευθέριο επάγγελμα τους.

Ακόμη ρυθμίζονται ζητήματα αποσπάσεων, μετατάξεων ιατρών/ μετακινήσεων προσωπικού ΕΚΑΒ, κατάληψης θέσεων ΜΕΘ, ειδικευομένων στον παθολογικό ή χειρουργικό τομέα, η χορήγηση τίτλου Παθολογικής Ογκολογίας, μετάταξης προσωπικού ΦΠΥΥ, οικονομικά θέματα του προσωπικού ΝΙΜΙΤΣ και δεδουλευμένων του προσωπικού του ΓΝ Νίκαιας.

Τα υπόλοιπα άρθρα περιλαμβάνουν θέματα αδειοδότησης, διοικητικής εποπτείας και ελέγχου λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής ΠΦΥ, την άρση του περιορισμού της άσκησης επαγγέλματος για τους οδοντοτεχνίτες ΔΕ, συστήνεται και Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών, όπως και Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών, ενώ ρυθμίζονται και θέματα χρήσης ακινήτων του Υπουργείου Υγείας.

Επιπροσθέτως, ρυθμίζονται διοικητικά ζητήματα του ΕΟΠΥΥ, αλλά και της Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ), η επέκταση δραστηριοτήτων της ΑΕΜΥ και στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, η ίδρυση ιατρικής υπηρεσίας στο ΕΚΕΑ, ενώ ιδρύεται, με αρμοδιότητα ΚΕΕΛΠΝΟ, γραφείο πρόληψης ατυχημάτων σε ενδοχώρια ύδατα, με στόχο τον έλεγχο και πρόληψη ατυχημάτων σε λίμνες, ποταμούς και πισίνες.

Ακόμη, απλοποιούνται οι διαδικασίες απόσπασης προσωπικού για τον ΕΟΜ, ενώ επαναχορηγείται η αποζημίωση της εφημερίας ετοιμότητας.

Θετική Λίστα

Το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να εισάγει αλλαγές στη διαδικασία κατάρτισης της θετικής και της αρνητικής λίστας φαρμάκων, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διοικητική διαδικασία των εγκρίσεων.

Με τις αλλαγές προβλέπεται η ανάρτηση του θετικού καταλόγου, στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, προς διαβούλευση, πριν την έκδοση της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης, για τη διόρθωση τυχόν λαθών.