Υπ. Υγείας: Ετοιμάζει νομοσχέδιο για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Υπ. Υγείας: Ετοιμάζει νομοσχέδιο για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

«Αξιοπρέπεια και Ψυχική Υγεία- Πρώτες Βοήθειες Ψυχολογικής και Ψυχικής Υγείας για Όλους». Αυτό είναι το θέμα που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το έτος 2016 επιδιώκοντας να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ψυχικά νοσήματα, τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Η ζωή με αξιοπρέπεια πηγάζει από το σεβασμό σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως της ελευθερίας από τη βία και την κακομεταχείριση, της ελευθερίας από διακρίσεις, της αυτονομίας, της ενσωμάτωσης στη ζωή της κοινότητας και της συμμετοχής στη χάραξη πολιτικών.

Με σκοπό την αναδιατύπωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ψυχική Υγεία στη χώρα μας, συστάθηκε στο υπουργείο Υγείας Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή επαγγελματιών  ψυχικής υγείας από πολλές περιφέρειες της χώρας αλλά και- για πρώτη φορά- εκπροσώπων και μεμονωμένων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Απότοκος των εργασιών της Ομάδας αυτής ήταν η πρόταση σχεδίου νόμου για τη μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, νομοσχέδιο που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στις επόμενες μέρες.

Στόχος του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η αποκέντρωση της διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η διασφάλιση της διαφάνειας της λειτουργίας του συστήματος και η διευκόλυνση του διοικητικού και ποιοτικού ελέγχου ως προς την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και την οικονομική διαχείριση όλων των δομών (Δημοσίων και ΑΜΚΕ). Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 12 Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας στις οποίες θα αποδίδονται για πρώτη φορά αποφασιστικές αρμοδιότητες και θα συμμετέχουν σε αυτές εκπρόσωποι των ληπτών και των οικογενειών τους με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Συγκροτούνται, επίσης, Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Ψυχικής Υγείας σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας.

Επιπλέον, έχει εκπονηθεί λεπτομερές σχέδιο αναδιοργάνωσης των Τομέων Ψυχικής Υγείας ώστε να καθίσταται εφικτή η τομεοποιημένη λειτουργία, ιδιαίτερα αναφορικά με τις εφημερίες της Αττικής, όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου είναι η επαρκής στελέχωση των δομών της περιφέρειας και για το σκοπό αυτό  έχουν προγραμματιστεί 300 προσλήψεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας εκ των οποίων οι πρώτες θέσεις έχουν ήδη προκηρυχθεί.

Με στόχο την αξιοπρεπή νοσηλεία και τον σεβασμό στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την υλοποίηση της ένταξης του Ψυχιατρείου Κορυδαλλού στο ΕΣΥ και τον μετασχηματισμό του σε σύγχρονο Τμήμα Ψυχιατρικής, ενώ σε συνεργασία επίσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στην τελική φάση σχέδιο τροποποίησης του Άρθρου 69 που διέπει τους όρους ασφάλειας και θεραπείας των μη-υπεύθυνων υποδίκων ασθενών.

Προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας είναι η εκπόνηση ενός λεπτομερούς επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη κοινοτικών δομών και υπηρεσιών έτσι ώστε σε συνέργεια με το υπουργείο Εργασίας και με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του οράματος του μετασχηματισμού όλων των ασυλικών δομών και με απώτερο σκοπό την βαθμιαία κατάργησή τους.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου