Υπ. Υγείας: Θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος ελληνικός οργανισμός ΗΤΑ

Υπ. Υγείας: Θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος ελληνικός οργανισμός ΗΤΑ

Η δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού οργανισμού ΗΤΑ μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2017 βρέθηκε στο επίκεντρο του 2ου Συνεδρίου για την Αξιολόγηση Τεχνολογίας της Υγείας στη χώρα μας. Όπως τόνισαν οι ειδικοί, η δημιουργία και εφαρμογή του ελληνικού συστήματος ΗΤΑ μπορεί να συμβάλει στη βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος υγείας, ενώ παράλλληλα να διατηρήσει ένα κίνητρο για καινοτομία, επιβραβεύοντας τεχνολογίες με υψηλή προστιθέμενη αξία. Σε μια περίοδο που το θεσμικό πλαίσιο τιμολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων βρίσκεται σε κρίση, η ορθή εφαρμογή του HTA μπορεί να συντελέσει καθοριστικά στη διευκόλυνση των διαδικασιών αυτών, εξοικονομώντας παράλληλα πόρους για το σύστημα υγείας.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, ανακοίνωσε  τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού οργανισμού ΗΤΑ μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2017. Για το Υπουργείο Υγείας η δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε πραγματικά καινοτόμα φάρμακα με τεκμηριωμένο κλινικό όφελος και θετική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου και την ποιότητα ζωής αποτελεί κρίσιμη πολιτική προτεραιότητα.

Η συνάντηση του Υπουργού την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν την έναρξη εργασιών του Συνεδρίου με τον κεντρικό ομιλητή και  Δενικό Διευθυντή του ευρωπαϊκού συντονιστικού οργάνου της ΕΕ για το ΗΤΑ, του EUnetHTA, κ. Wim Goettsch, αποδεικνύει τη βούληση της Πολιτείας για συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν από κοινού προϊόντα και υπηρεσίες υγείας. «Ως γνωστόν υπάρχει μια κεντρική διαδικασία για την έγκριση των φαρμάκων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Και αυτό δύναται να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω και σε επίπεδο ΗΤΑ υγείας στη χώρα μας», όπως τόνισε και ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EunetHTA, Wim Goettsch.

Σε μια κατεξοχήν ευρωπαϊκή μεν, υγειονομικά φτωχή δε χώρα κατά ομολογία του ίδιου του Υπουργού Υγείας, η εμβάθυνση της διευρωπαϊκής συνεργασίας, την οποία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα. Μέσα από την Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση της Αθήνας με τη συμμετοχή υπουργών και στελεχών των Υπουργείων Υγείας των κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή της χώρας μας στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Πορτογαλία για τη δημιουργία Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για θέματα αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης της φαρμακευτικής καινοτομίας, η Πολιτεία τονίζει τον ενεργό της ρόλο και την πρόθεσή της για διακρατική συνεργασία στο θέμα της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας.