Υποβολή αιτημάτων ασφαλισμένων για διαβίβαση στο ΚεΣΥ

Υποβολή αιτημάτων ασφαλισμένων για διαβίβαση στο ΚεΣΥ

Η υποβολή των αιτημάτων των ασφαλισμένων , προκειμένου αυτά να διαβιβάζονται στις αρμόδιες επιτροπές του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, (ΚεΣΥ), θα γίνεται για μεν τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ , στα τμήματα παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για δε του ασφαλισμένους των λοιπών ασφαλιστικών φορέων στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

Όπως διευκρινίζει ο Οργανισμός, δεν απαιτείται η υπαγωγή του ασφαλισμένου  στην χωρική αρμοδιότητα της υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται για την υποβολή δαπανών, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται εκτός του τόπου κατοικίας του.

Ειδικότερα, για την περιφέρεια Αττικής οι περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ είναι:

Κεντρική Αθήνα, Αχαρνών 96 -Αθήνα, Ανατολική Αθήνα, Γούναρη 22 -Αγία Παρασκευή, Δυτική Αθήνα, Μ.Μπότσαρη 14- Αιγάλεω, Νότια Αθήνα, Κολοκοτρώνη 47 -Καλλιθέα, Ανατολική Αττική ,Λεωφόρος Μαραθώνος και Κρήτης- Παλλήνη, Δυτική Αττική, Δήμητρας 59 Ελευσίνα , Πειραιάς,  Ηρώων Πολυτεχνείου 19- Πειραιάς.