ΙΣΑ: Αδυναμία εκτέλεσης ενδοσκοπήσεων στον ιδιωτικό τομέα

ΙΣΑ: Αδυναμία εκτέλεσης ενδοσκοπήσεων στον ιδιωτικό τομέα

Επιστολή απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με το θέμα της συνταγογράφησης σκευασμάτων για την αγχόλυση και αναλγησία κατά τη διενέργεια ενδοσκοπήσεων από ιατρούς γαστρεντερολόγους.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή οι συνέπειες της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. (ιδιωτικά ιατρεία και ιδιωτικά πολυϊατρεία) που διενεργούσε μέχρι σήμερα τεράστιο αριθμό προληπτικών αλλά και θεραπευτικών ενδοσκοπήσεων, έχει σοβαρά προβλήματα και αδυνατεί ουσιαστικά να λειτουργήσει. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση του φόρτου στα ενδοσκοπικά τμήματα των Νοσοκομείων με αποτέλεσμα την επιμήκυνση στις λίστες αναμονής.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση που δεν τροποποιηθεί σύντομα η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου θα προκύψει τεράστια επιβάρυνση των Αναισθησιολογικών τμημάτων των Νοσοκομείων και μάλιστα σε μια περίοδο που οι ελλείψεις στο συγκεκριμένο τομέα τόσο στο κέντρο όσο και στην επαρχία έχουν οδηγήσει σε κινητοποιήσεις των Αναισθησιολόγων και αναβολή τακτικών χειρουργείων. Τέλος σημαντική θα είναι και η οικονομική επιβάρυνση τόσο των ασθενών όσο και του Συστήματος Υγείας.

« Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνουμε αναγκαία την άμεση — επείγουσα παρέμβαση σας για την αναστολή της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 90 του Ν. 4600/2019, κατά το μέρος που αφορά στη δυνατότητα συνταγογράφησης, και χρήσης των ως άνω φαρμάκων καταστολής και αναλγησίας καθώς και των αντιδότων τους από Ιατρούς Γαστρεντερολόγους για χρήση κατά τις ενδοσκοπικές πράξεις, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και της ορθής πρακτικής, και έως την οριστική επίλυση του ανωτέρω ζητήματος με την αναγκαία τροποποίηση της ως άνω νομοθετικής διάταξης», καταλήγει ο ΙΣΑ στην επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.