ΙΣΑ: Να ανακληθεί η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για το ωράριο των γατρών

ΙΣΑ: Να ανακληθεί η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για το ωράριο των γατρών

Την άμεση ανάκληση της υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΒ3Β/899/23.06.2017 οδηγίας προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς που αφορούν στο ωράριο των γιατρών αλλά και στο χρόνο που θα δαπανούν βλέποντας ασθενείς, ζητά με επιστολή του προς την διοίκηση του Οργανισμού, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας.

Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της από 23.06.2017 ανακοίνωσής σας, αναφορικά με τις οδηγίες που όλως αιφνιδίως αποφασίσατε να επιβάλετε στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει καταρχάς την αντίθεσή του.

Δε νοείται να προβαίνετε σε έκδοση οδηγιών, χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει χώρα η οιαδήποτε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των Συλλογικών Οργάνων των Ιατρών.

Αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος που θα διαθέσει ο κάθε ιατρός στον ασθενή του εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, προβλέπεται κύριε Πρόεδρε, η υποχρέωση του ιατρού να δίνει προτεραιότητα στην προστασία της υγείας του ασθενή. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό να εφαρμοσθεί μετρώντας τα λεπτά της ώρας; Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να επιβληθεί σε κανέναν ιατρό, χρονικό πλαίσιο άσκησης του λειτουργήματός του!

Τέλος, όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου, θεωρούμε ότι αυτό οφείλει κάθε ιατρός να το ανακοινώνει στα πλαίσια ενημέρωσης των ασθενών του, χωρίς όμως τούτο να συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή ότι θα επιφέρει οιαδήποτε συνέπεια. Η άσκηση της ιατρικής είναι λειτούργημα και έχει ως γνώμονα την διασφάλιση της υγείας του ασθενή και για τον λόγο αυτό δεν νοείται να επιβάλλονται τέτοιου είδους περιορισμοί.

Επειδή ο ΙΣΑ θεωρεί ότι τέτοιου είδους αποφάσεις που επιδρούν με καθοριστικό τρόπο στον τρόπο άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος οφείλουν να λαμβάνονται από κοινού, σας καλούμε όπως ΑΜΕΣΑ ανακαλέσετε την προαναφερθείσα ανακοίνωση, καθώς η όποια αναβολή της, είναι ενέργεια άνευ σημασίας».