ΙΣΑ: Νέο «κάλεσμα» στους γιατρούς να μην υπογράψουν τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ!

ΙΣΑ: Νέο «κάλεσμα» στους γιατρούς να μην υπογράψουν τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ!

Να απέχουν από την υπογραφή των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ καλεί τα μέλη του εκ νέου ο μεγαλύτερος Ιατρικός Σύλλογος της χώρας ο ΙΣΑ.

Μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να έδωσε παράταση στους γιατρούς μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου ώστε να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, αλλά ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η παράταση που δόθηκε είναι άνευ ουσίας, καθώς ουδεμία τροποποίηση από αυτές που επιτακτικά ζητήσαμε λήφθηκε υπόψη!

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τα μέλη του να μην δεχθούν τις απαξιωτικές συμβάσεις για τους οικογενειακούς ιατρούς, εμμένοντας στην αρχική του θέση, να συναφθούν συλλογικές συμβάσεις με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, κατά πράξη και περίπτωση για όλες τις ιατρικές ειδικότητες με ελεύθερη επιλογή ιατρού και για όσους ιατρούς το επιθυμούν.

Σύμφωνα με στοιχεία μέχρι στιγμής δεν έχει καλυφθεί ούτε το 25% των αιτουμένων θέσων. Πάντως ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση, να προβούν σε ανάκληση αυτής και να αντισταθούν στους εκφοβισμούς, ώστε όλοι ενωμένοι να διεκδικήσουν συμβάσεις αντάξιες του λειτουργήματός μας!